881-528-420 [email protected]

Zakładanie ogrodu, Aranżacja ogrodów

zakladanie ogrodu
zakladanie ogrodu

Zakładanie ogrodu zaczyna się od wstępnego kosztorysu całości.
Razem szukamy rozwiązań korzystnych dla Klienta, które ze względu na budżet możemy rozłożyć w czasie.
Nie wykonujemy ogrodów szablonowych, stawiamy na precyzję i jakość.
Realizacjami kieruje doświadczony architekt krajobrazu.

Zakładanie ogrodu:

1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu (wywóz nieczystości, zerwanie starej darni itp.)
2. Wyrównanie nawierzchni (dowiezienie humusu, niwelacja terenu)
3. Nawiezienie gleby (wzbogacenie humusu w azot, fosfor i potas)
4. Wytyczenie kształtów trawników, rabat .
5. Przygotowanie i instalacja automatycznego systemu nawadniania.
6. Montaż obrzeży (przy nawierzchniach, rabatach, trawnikach).
7. Nawiezienie i montaż nawierzchni (piaszczysta, żwirowa, kamienna, kostka brukowa, nawierzchnia bezpieczna – syntetyczna, asfalt).
8. Wykonanie trawników (z siewu lub z rolki), zabezpieczenie trawnika siatką przeciw kretom.
9. Wykonanie nasadzeń.
10. Pielęgnacja i konserwacja założonego ogrodu.

Ile czasu trwa zakładanie ogrodu?

Oczywiście zależy to od wielkości ogrodu i stopnia skomplikowania projektu ogrodu. Staramy się realizować projekty zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, czyli według określonych naturalnych terminów dla poszczególnych czynności ogrodniczych. Okres budowy ogrodu może być rozpoczęty jesienią, kiedy wykonywane są prace ziemne i zakładana jest infrastruktura podziemna i nadziemna. Wiosną pozostaje sadzenie roślin i sianie trawników. Najlepiej zamówić projekt zimą a na wiosnę rozpocząć realizację. Zakładanie ogrodów najczęsciej dotyczy sezonu wiosennego i letniego. Ogród wielkości ok. 1000m2 można zrealizować w około 3-4 tygodnie.

Ile kosztuje zakładanie ogrodu?

Realizacja ogrodu nie ma określonego z góry kosztu. Koszt ogrodu jest zależny od wielu czynników, ale w każdym przypadku powinien być jasno określony przed przystąpieniem do prac wykonawczych. W skład kosztorysu wchodzą ceny prac porządkowych, ziemnych, wywozy nieczystości, dowozy ziemi urodzajnej, koszty materiałów montażowych wraz z ich transportem, koszty roślin z procentowym narzutem i transportem, koszty sadzenia itd. Wykonawca ma obowiązek wywiązać się z warunków umowy dotyczących jakości i ilości użytych materiałów do realizacji budowy ogrodu. Nad całością czuwa główny architekt krajobrazu, który nadzoruje prace i pilnuje harmonogramu prac, czyli jest kierownikiem inwestycji. Koszt ogrodu przydomowego jest często przybliżony do kosztu wykonania solidnej kuchni. Pewne czynności są kosztorysowane ryczałtowo, np. roczna pielęgnacja ogrodu.

Call Now Button